Kasinohistoria.nu

Visste du att det kasino är av italienskt ursprung, och ursprungligen syftade till ett allmänt nöjeshus för musik, dans och spel? Numera betecknar ordet på Italienska en bordell, medan det i många andra länder betyder ett spelhus, vilket förstås kan leda till en del intressanta missförstånd. Vad kasinots historia är, är också smått förvirrande. Vad gör att något är ett casino? Att det förekommer spel är självklart, men knappast tillräckligt. De salooner som fanns i USA under 1800-talet var till stora delar platser för spel. Men ingen skulle kalla en saloon ett kasino.

Il Ridotto i Venedig blev 1638 omvandlat till en spelhall, och brukar kallas västvärldens första ”riktiga” kasino. Ett lagligt spelhus, sanktionerat av staten. Att det stängdes 1774 av moraliska skäl är kanske inte så förvånande. Spel och kasinon har länge setts med oblida ögon av moralens väktare. Att Monte Carlo och Las Vegas blivit kända för sina kasinon är inte enbart på grund av den höga kvalitén. Spel och spelhal

Casino

lar blev gradvis förbjudet på fler och fler platser under 1800-talet och början av 1900-talet. Trenden att begränsa spelande med hjälp av lagar verkar dock ha vänt på senare år, i alla fall i Sverige. Internetkasinon, som ofta är registrerade i andra länder än de där spelarna finns, har visat sig närapå omöjliga att reglera. Det hindrar dock inte många länder från att försöka.

Kasinots moderna historia kan sägas börja 1856, när det första kasinot i Monte Carlo öppnades. Monte Carlos lyx har sedan blivit lite av sinnebilden för kasinon. Den andra viktiga punkten i det moderna kasinots utveckling skedde 1931, när Nevada legaliserade spel om pengar. Las Vegas är lite av den Amerikanska motsvarigheten till det Europeiska Monte Carlo. Vräkighet, Elvis och folklighet i kontrast mot överklasslyx och James Bond.

Världens största och mest lönsamma kasinon finns dock inte i Monaco eller Las Vegas. Det är i stället Macao. Ända sedan miten av 1800-talet har det varit ett center för spelande, och det växer snabbt, i takt med Kinas ökande välstånd Sedan 1960-talet har spelande stått för drygt hälften av Macaos inkomster, för att under senare år öka till runt 70%. Inte ens Monaco har någonsin varit så beroende av kasinon och spelande. Kasinon i öst har många spel gemensamt med de i väst, men också många som saknas här, såsom Sic Bo, ett tärningspel och Fan Tan ett rouletteliknande spel.

Den senaste utvecklingen av kasinoidén är, som nämnts ovan, onlinekasinon. De introducerades först under 1990-talet, och har sedan dess vuxit explosionsartat. Tack vare sin tillgänglighet har de gjort spelande möjligt för miljoner som sällan eller aldrig skulle kunna ta sig till ett ”riktigt” kasino.